Group study for school assignment

Szkolenia online – wiele korzyści bez wychodzenia z domu

Szkolenia online – wiele korzyści bez wychodzenia z domu W dobie Internetu każda większa firma, która zastanawia się nad zorganizowaniem szkolenia dla swoich zatrudnionych, bierze pod uwagę zrealizowaniem go w formie zdalnej.

Webinary mają sporą ilość pozytywnych stron. Platformy, z których korzystają profesjonalne firmy szkoleniowe, w przeważającej liczbie przypadków umożliwiają podłączenie kilku kont pod jedno szkolenie.

To oznacza, że pracownik z dowolnego miejsca na świecie może wziąć udział w szkoleniu dla niego dedykowanym. Jedynym warunkiem jest posiadanie optymalnego łącza internetowego. Idealne zarządzanie praca zdalna określa również reguły odbywania szkoleń. Korzyści płynące ze szkolenia online to choćby moduły. Realizowanie szkolenia w trybie stacjonarnym w przeważającej liczbie przypadków tej możliwości nie dają, a to ze względu na koszty.

W przypadku kilku modułów w czasie szkolenia online rozwija się różne kompetencje znacznie lepiej, a dodatkowo pracownik nie jest przemęczony i więcej informacji zapamięta. Ze strony uczestników szkolenia pojawiają się po zakończeniu webinaru pytania. Skuteczną metodą jest to, że na początku kolejnego modułu rozwiewa się te wątpliwości, zebrane w grupy pytań.

Osoba przeprowadzająca szkolenie ma szansę kilka zagadnień połączyć w jedno i w krótszym czasie udzielić wyjaśnień. Szkolenia przeprowadzane zdalnie w pewnych okolicznościach są znacznie bardziej skuteczne niż szkolenia stacjonarne. Jak choćby w takich sytuacjach, gdy kursanci uczą się obsługi dowolnego oprogramowania (bez znaczenia czy zostanie ono zainstalowane na dysku twardym, czy jest dostępne online).

Potrzebne opcje testuje się na bieżąco na prywatnych laptopach, niezbędne narzędzia można dodać do „ulubionych” w przeglądarce, a notatki wykonać w formie screenów i podkreślić sobie w programie graficznym potrzebne funkcje. To nie jest możliwe na szkoleniu realizowanym poza siedzibą przedsiębiorstwa.

W przypadkach zmiany stanowiska na wyższe w korporacji, zazwyczaj nie istnieje opcja doszkolenia się w inny sposób niż online. Praca zdalna zasady ma jasno wytyczone przez procedury. To dotyczy sytuacji, gdy osoba szkoląca znajduje się poza granicami kraju, a jej przylot do Polski ze względów logistycznych jest niewykonalny.

Dodaj komentarz