Pexels Pixabay 257894

Przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych

Globalizacja wzmacnia współpracę między krajami i rośnie liczba międzynarodowych projektów realizowanych przez zespoły. Jest to szczególnie widoczne w biznesie, gdzie ludzie z różnych narodowości współpracują i wymieniają się informacjami. Przystąpienie do pracy w interdyscyplinarnym zespole wymaga wiedzy na temat kulturowych różnic i oczekiwań. W artykule pokażemy, jak przygotować się do współpracy w takim zespole.

Umiejętność nawiązywania relacji

Kluczową częścią efektywnego działania w międzynarodowych zespołach jest nawiązywanie trwałych relacji i dobrych więzi między członkami. Aby osiągnąć taki cel, należy zwracać uwagę na zasady wypracowywane w zespole regulujące sposób i poziom kontaktu, uważnie słuchać swoich kolegów oraz działać zgodnie z ich poradami.
Warto pamiętać, by:

 • szanować prawa i zwyczaje kultury innych
 • zachowywać się adekwatnie do sytuacji, w których będzie się pracowało
 • okazywać szacunek i cierpliwość wobec innych
 • wdawać się w dyskusje dotyczące kultury, poglądów i różnych wierzeń, i wykazywać otwartość w komunikacji
 • rozumieć i szanować różnice językowe między przedstawicielami różnych krajów i narodowości
 • okazywać gotowość do różnych form współdziałania, odwiedzin i spotkań

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa stanowi jeden z najważniejszych wyzwań międzynarodowych zespołów. Wynika to z faktu, że działający w nich ludzie pochodzą z różnych kultur, więc będą myśleć, mówić i postępować inaczej. Aby uniknąć nieporozumień i zminimalizować ryzyko konfliktów, konieczne jest dostosowanie się do kultur jak najdokładniej.. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie określić i maksymalnie dopasować sposób porozumiewania, a ponadto powinno się na bieżącą zwracać uwagę na komunikaty innych członków zespołu, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się różnice kulturowe.
Warto pamiętać, by:

 • zadbać o to, by komunikaty były jasne i czytelne, we wszystkich kulturach
 • mową ciała mówić więcej o poglądach i potrzebach, niż słowa
 • dać innym szansę na wyrażenie się; nie przeszkadzać i nie odbierać im głosu
 • oszczędzić sobie i innym Pretensji i być czujnym na zbyt szybkie wnioskowanie
 • akceptować obecne i szanować przeszłe wartości każdego członka zespołu
 • otwarcie wygłaszać własne pomysły i przy jednoczesnym słuchaniu opinii innych

Interesuje Cię temat: Sztuka negocjacji – jakie strategie zastosować?


Efektywne myślenie i działanie

Zespół międzynarodowy może tylko uzyskać sukces, jeśli wszyscy jego członkowie są skoncentrowani na realizacji wspólnego celu i przygotowani na określone działania. W tym celu należy dokładnie określić funkcje i obowiązki poszczególnych członków zespołu, pamiętając o jasnych standardach komunikacji, censzurowania i nagradzania. Każdy członek powinien być świadomy swoich kompetencji i odpowiedzialności, aby zadanie zostało wykonane skutecznie i na czas.

Ważne jest również, by:

 • podzielić zadania wśród członków zespołu i sprawdzić ich realizację według ustalonego harmonogramu
 • doradzać i wspierać wszystkich w trakcie trwania projektu
 • rozwiązywać problemy w konstruktywny sposób i bez nadmiernego stresowania
 • dostosowywać narzędzia pracy do potrzeb i celów każdego członka
 • monitorować sytuację i wyciągać właściwe wnioski z trudnych sytuacji
 • utrzymywać wszystkich członków zespołu na dobrej obyczajowej drodze

Podsumowanie

Przygotowanie do pracy w międzynarodowych zespołach wymaga szczególnego wysiłku, by nawiązać prawidłowe relacje między oponami, zrozumieć zasady komunikacji międzykulturowej oraz zachować skuteczność myślenia i działania. Zasadniczo ważne jest, by poświęcić odpowiednią uwagę, ilekroć pojawiają się różnice w kulturach, językach lub poglądach. Tylko wówczas można osiągnąć sukces i harmonijne działanie, a praca w tym środowisku stanie się przyjemna i satysfakcjonująca.
Wszyscy członkowie takich zespołów powinni pamiętać, że ich dobry stosunek może być kluczem do sukcesu. Mając na uwadze różnice kulturowe, trzeba świadomie poszukiwać i wykorzystywać wszelkie zalety wynikające z współpracy. Skuteczna współpraca w zespole zawsze prowadzi do sukcesu, oraz pomaga w tworzeniu silniejszych i bardziej zintegrowanych relacji między pracownikami.