A group of friends at a coffee shop

Profil trenera team buildingowego

Dawniej oczekiwania wobec prowadzącego teambuilding były zbliżone do oczekiwań wobec animatorów. Taka osoba powinna mieć łatwość w budowaniu kontaktu z uczestnikami imprezy.
Dziś wymagania są znacznie wyższe.

Wysokiej klasy teambuilder powinien mieć następujące kompetencje:

Charyzma – umiejętność przemawiania do dużych grup w sposób naturalny, wyzwalający energię, zaangażowanie i motywację do czynnego udziału w wydarzeniu.

Komunikatywność – niezbędne w każdej pracy z ludźmi, w przypadku teambuilding’u ta kompetencja powinna być najwyższym poziomie. To oznacza, że teambuilder powinien być sprawny komunikacyjnie również w sytuacji stresowej bądź konflktowej.

Szeroko rozumiane kompetencje trenerskie – związane z projektowaniem i przeprowadzaniem aktywności zgodnie z cyklem Kolba.

Większość nowych formatów ma zaprojektowaną mechanikę w taki sposób,  aby doświadczenia uczestników nabyte podczas realizacji mogły być powiązane z modelami zarządzania, sprzedaży czy efektywności osobistej.

Przyjmowanie metapoziomu – wiele spotkań integracyjnych wymaga pracy procesowej z grupą. Zarządzanie procesem grupowym jest możliwe wyłącznie wtedy kiedy trener czy team builder potrafi z innej perspektywy spojrzeć na to co się dzieje między uczestnikami bądź też w relacji z nim samym.

Dodaj komentarz