Office desk

Praca zdalna. Konieczność czy nowe rozwiązanie?

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi, weszły w życie mniej popularne formy pracy, w tym praca zdalna. Do tej pory rzadko wybierana przez pracodawców. Wszystko ma swoje plusy i minusy, istnieją jednak pewne założenia, z którymi warto się zapoznać, żeby nie zostać zaskoczonym faktami.

Przede wszystkim przejście na pracę zdalną, może być zalecone w formie ustnej i nie wymaga żadnych aneksów do umowy. Mimo wszystko po obydwu stronach leży zapewnienie sobie przejrzystości w wykonywaniu zadań i warto sobie zadać więcej trudu, wysyłając choćby maila z zawiadomieniem o zmianie formy świadczenia pracy na rzecz przedsiębiorstwa. Nie każdy ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i rodzinne, by w swoim mieszkaniu wykonywać swoje zadania – co w takim przypadku? To na pracodawcy ciąży obowiązek znalezienia zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca wykonywana poza stałym miejscem pracy, nie zawsze musi być to dom zatrudnionego.

O tym, jak wszystko powinno przebiegać po stronie pracodawcy, najlepiej pokażą zarządzanie webinary, podczas nich managerowie poszerzają wiedzę z korzystania z tej metody. Poznają też wartościowe narzędzia do wykorzystania w swojej branży. Szkolenia online całkowicie mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, a zatem i pracownicy mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. O ile istnieje taka wola ze strony przełożonego.

Osoba zlecająca pracę zdalną ma obowiązek zadbać o wyposażenie podwładnego w niezbędny sprzęt, nawet jeśli wiąże się to ze zwiększonymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba ma wystarczająco dobrze zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, a bez nich bezpieczeństwo danych i skuteczność realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zagrożone. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to do zrealizowania przypomnieć trzeba swoim pracownikom o regułach bezpieczeństwa obowiązujących w Internecie.

Dodaj komentarz