skuteczne-img-781.jpg

Czy Prince2 zapewni nam skuteczne zarządzanie projektami?

Project management to zawód przyszłości, od którego w niezwykle dużej mierze zależy powodzenie finansowe konkretnego przedsiębiorstwa. Kiedyś zarządzanie projektami, bo tym właśnie PM jest odbywało się w oparciu o podejście kaskadowe, tradycyjne.

Wraz z rozwojem projektów i poziomu ich zaawansowania podejście to w znacznym stopniu osłabiło swą wartość. Klasyczne podejście zakładało, że każdy projekt stanowi integralną, nierozerwalną całość.

Zanim przeszło się do jego realizacji ustalano więc odgórny plan i wytyczne, których sztywno trzeba się było trzymać. Niestety obecnie nie zawsze jest to możliwe, często bowiem modyfikacje oraz różnego rodzaju zmiany są niezbędne.

Obecnie do popularnych metodologii związanych z zarządzeniem projektami zaliczyć można między innymi PMI, Agile czy też Prince2. O tym ostatnim przeczytasz poniżej.

Czym jest Prince2? Szkolenia menedżerskie Wrocław

Prince2 to jedna z metod zarządzania projektami. Nazwa pochodzi od angielskich słów Projects In Controlled Environments, czyli Projekty w sterowanym środowisku. Może być ona zastosowana do zarządzania oraz sterowania wszelkimi rodzajami projektów.

Prince2 zakłada określony oraz skończony czas trwania projektu, mierzalne produkty biznesowe czyli wyniki zrealizowania projektu, system niezbędnych do budowy projektów biznesowych działań, odgórnie ustaloną pulę zasobów oraz usystematyzowaną strukturę organizacyjną. Prince2 ma szereg zalet, ale nie jest także metodą zupełnie pozbawioną wad.

Najlepiej ocenić, czy sprawdzi się w przypadku naszego projektu bazując na specjalistycznej wiedzy, której zdobycie umożliwić nam mogą szkolenia project management, czy na przykład biznesowe szkolenia dla kierowników.

Udział w tego typu szkoleniach polecany jest nie tylko dla managerów, team leaderów czy też osób wchodzących w skład grup projektowych, ale także dla każdej osoby pragnącej rozwinąć swoje zawodowe kompetencje i nabyć praktyczne umiejętności. Z pewnością będzie to miało pozytywny wpływ na dalszą karierę oraz otworzy nowe jej ścieżki.

Dodaj komentarz